3 Aralık 2010 Cuma

Bilge Karasu Sempozyumu 13-14 Aralık 2010

 Hakkında, kişiliğine dair övgüden başka bir şey duymadığım naif ve büyük adam Bilge Karasu... Sempozyumu düzenleniyor ve Ankara'da olduğu için ben gidemiyorum.  (Delilik yapmak da geçiyor içimden)

 Ankara'da ikamet edenler için haberini vermiş olmayım:Bu, sempozyum hakkında yapılmış açıklama:
"Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi, yirminci yüzyıl Türk edebiyatının en önemli ya­­­zar­larından Bilge Karasu’nun (1930-1995) doğumunun seksen, ölümünün onbeşinci yılı do­la­­yı­sıyla uluslararası katılımlı bir sempozyum düzenliyor. Toplantı 13 Aralık günü saat 10’da başlayacak, 14 Aralık günü öğleye kadar sürecek.  Bil­kent Üniversitesi, İktisat Fa­kül­te­si, C Blok Amfi’de yapılacak edebiyatbilim ağırlıklı top...lantıyı 13 Aralık günü saat 10’da Bil­kent Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­tesi Dekanı ve Türk Edebiyatı Merkezi başkanı Prof. Talat Hal­man açacak, baş konuş­ma­yı Bilge Kara­su­’dan yaptığı çevirilerle 2004’te ABD’nin en önemli çeviri ödülünü (Natio­nal Trans­la­tion Award) almış olan Davenport, St. Ambrose Üni­ver­sitesi, Sanatlar ve Bilimler Koleji (College of Arts and Sciences) de­ka­nı Prof. Aron Aji ya­pa­cak. Karşılaştır­ma­lı ede­bi­yat profesörü olan İzmir doğumlu Prof. Aron Aji, şu sıralarda Ka­rasu’nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı‘nı İngilizceye çeviriyor.


 Öteki ko­nuş­macılar arasında Karasu’nun kimi kitaplarını Fran­sız­caya çevirmiş olan Alain Mascarou, 1950 kuşağının önde gelen­le­rin­den Doğan Hızlan ve günümüz Türk ede­­bi­yatı, düşünce ve yayın dün­yası temsilcilerinden Müge Gürsoy Sökmen, Mustafa Ars­lan­tu­nalı, Tansu Açık ve başkaları, ye­tiş­mek­te olan genç ede­bi­yat­bi­­limciler, eleştirmenler bulunuyor. Sem­poz­yum prog­ra­mın­da, 14 Aralık öğleden sonra Kara­su’nun ede­biyat, fel­se­fe, re­sim ve müzik alanlarından ar­ka­daş­la­rı­nın katı­la­ca­ğı bir dostlar otu­ru­mu da yer al­ıyor. Felsefe profesörleri İon­na Kuçuradi, Sıtkı Erinç, emekli büyükelçi Polat Tacar, Bi­lgi Üni­versitesi kurucularından Se­dat Örsel bu otu­ru­ma katılacak ünlü simaların yalnızca birkaçı."


Ve bu da sempozyum programı:

PROGRAM:
13 Aralık 2010 Pazartesi

Açış konuşması 10.00-10.10 Talat Halman: Bilgeliğin Gücü

Baş konuşma 10.10-11.00 Aron Aji: Dilde Özgürlük: Karasu’nun Eserlerinde

Yenilikçi Atılımlar

Ara 11.00-11.20 ______________________________11.20-11.50 Doğan Hızlan: Bilge Karasu Niçin Önemli?

12.50-12.20 Alain Mascarou: Jean Ginolu'ye MektuplarÖğle yemeği arası 12.20-14.00 ______________________________14.00-14.30 Burcu Çetin: Sazandere’de Bilge Karasu

14.30-15.00 Levent Kavas: Geviş Getiren Ağırbaşlı Bir Yazar

15.00-15.30 Tansu Açık: A’dan C’ye Bilge Karasu

15.30-16.00 Berna Yıldırım: Bilge Karasu’da ÖzneAra 16.00-16.20 ______________________________Dostlarının Dilinden 16.30-18.30 Dostları , Öğrencileri, Çırakları Bilge Karasu’yu Anıyor

Tansu Açık, Yıldırım Arıcı, Mustafa Arslantunalı,

Sıtkı Erinç, Sedat Örsel, Ali Poyrazoğlu, Müge Gürsoy Sökmen, Fred Stark, Pulat Tacar14 Aralık 2010 Salı

09.00-09.30 Hasan Erkek: Bilge Karasu’nun Dramatik Metinleri

09.30-10.00 Mehmet Nemutlu: Çoksesli Müzik Açısından Kılavuz

10.00-10.30 Neslihan Demirkol: Müşfik'in Öyküsü Olarak Troya'da Ölüm Vardı

10.30-11.00 Doğan Yaşat: Gece’yi Yeniden Okurken: Bilge Kara­su’­­da Susku, Açıklık ve HakikatAra 11.00-11.20 ____________

estağfirullah

11.20-11.50 Laurent Mignon: Yehuda ile Uğraşmak

11.50-12.20 Servet Erdem: Metinlerarası İlişkilere Göre Döşek Masalı’nın Okunması

Kapanış 12.20 Semih Tezcan


Yer: Bil­kent Üniversitesi, İktisat Fa­kül­te­si, C Blok Amfi


 Gidenler bana da anlatsın, olur mu?

.